PREGUNTES FREQÜENTS XEC DENTAL


 

1. En què consisteix aquest xec dental?

El xec dental és una oferta que li permetrà gaudir d’un descompte exclusiu a les Clíniques Dental Adeslas per realitzar qualsevol tractament per import superior a les opcions que li proposem. Disposa de tres opcions de descompte en funció del tractament que realitzi, de manera que qualsevol tractament que desitgi o necessiti tindrà un descompte directe. 

Disposa d’un xec dental per a cada assegurat a la seva pòlissa dental. 
 

2. Com i qui pot gaudir d’aquest xec regal?

Només poden disposar d’aquests xecs els clients de pòlisses dentals que hagin rebut un codi per SMS o correu electrònic.

Cal que el titular de la pòlissa accedeixi al lloc web chequedental.com i hi introdueixi el seu DNI i el codi d’accés que se li hagi enviat, i descarregar el/s xec/s, imprimir-lo/s i presentar-lo/s a la seva clínica dental Adeslas.

 

3. Pot utilitzar el xec alguna persona que no sigui el titular del xec o de la pòlissa?

El xec és nominatiu, personal i intransferible. De manera que només pot ser utilitzat pel seu beneficiari. Es facilitaran tants xecs com persones assegurades hi hagi a la pòlissa dental en el moment d’adhesió a l’oferta. (S’exclouen els menors de 5 anys).

 

4. Pot descarregar-se el xec qualsevol persona assegurada de la pòlissa?

Només pot descarregar-se el/s xec/s el titular de la pòlissa, el qual ha d’accedir a la pàgina chequedental.com, introduir-hi el seu DNI i el codi d’accés facilitat, i descarregar-se els xecs vinculats a la seva pòlissa dental.

 

5. A qui arriba la comunicació amb el codi d’accés al web?

El mes següent a l’adhesió de l’oferta, el titular de la pòlissa rebrà un correu electrònic o un SMS amb l’adreça web i el codi d’accés perquè es pugui descarregar el xec en format digital.

 

6. Quant de temps tinc per utilitzar el xec?

El xec es pot utilitzar immediatament des de la descàrrega, i té 12 mesos per utilitzar-lo a qualsevol de les Clíniques Dentals Adeslas.

 

7. Els xecs són vàlids per a qualsevol tractament?

Sí, són vàlids per a qualsevol tractament nou.

 

8. On puc consultar els tractaments que em puc fer i els preus?

A l’apartat Assegurança Dental del lloc web www.segurcaixaadeslas.es, pot consultar tots els tractaments disponibles.

 

9. Es pot utilitzar el xec per a tractaments ja fets o que estiguin en curs? 

El xec és exclusiu per a tractaments nous que es pressupostin a qualsevol Clínica Dental Adeslas i que es facin durant el seu període de validesa (12 mesos).

 

10. Quins preus s’aplicaran pels tractaments?

Les franquícies que el client ha d’abonar per als tractaments són les vigents en cada moment als productes Dental Activa i Dental Família, les quals pot consultar al lloc web de SegurCaixa Adeslas.

 

11. Com s’apliquen els descomptes del xec? 

El xec ofereix 3 opcions de descompte per a utilitzar: 25 €, 60 € o 200 €.

La persona assegurada només pot utilitzar el xec una vegada i per un import, que es descompten en el mateix moment d’abonar la factura.

En tots els casos, el tractament o acte ha de ser d’un import superior a l’import del xec que es vol bescanviar.

El xec per valor de 200 € es destina a un tractament de llarga durada (ortodòncia, implants o pròtesis), per import mínim de 600 €, i descomptant l’import del xec en qualsevol acte del tractament que en superi l’import.

 

12. On puc veure les condicions del xec?

Després d’introduir el codi a www.chequedental.com, pot consultar les condicions en el xec mateix.

De tota manera, li ho recordem a continuació:

Vàlid per a un únic ús i per a tractaments dentals nous (no per a tractaments que estiguin en curs).

Promoció vàlida durant 12 mesos a partir de la recepció de l’SMS o del correu electrònic.

El xec és personal, intransferible i nominatiu a favor de cada persona assegurada existent en la pòlissa en el moment d’alta de la promoció.

L’import dels xecs no són acumulables, de manera que el titular de cada xec ha de decidir quin import utilitzar d’entre les tres opcions, en funció de les condicions de cadascun:

  • Xec 25 € i 60 €: Vàlid per a qualsevol acte o tractament d’import superior a l’import del xec, €, i per utilitzar en un acte d’import superior al xec. 
  • Xec 200 €: Vàlid per a un tractament de llarga durada (ortodòncia, pròtesis o implants), d’import superior a 600 €, i per utilitzar en un acte d’import superior al xec.

La validesa d’aquesta promoció està subjecta al fet que la pòlissa dental del client estigui vigent i al corrent de pagament.

 

13. A quines clíniques dentals puc presentar el xec dental?

Pot utilitzar el xec com a descompte a qualsevol clínica Dental Adeslas. Consulti el llistat de les nostres clíniques dentals Adeslas i demani cita on més li convingui.

 

14. On puc veure els termes i condicions de Xec Adeslas Dental?

Pot consultar els termes i condicions de la promoció aquí

 

15. Si tinc qualsevol altre dubte o consulta, què puc fer?

Per a qualsevol dubte o consulta addicional escrigui un correu electrònic a chequedental@segurcaixaadeslas.es